BSS VAŠ PARTNER ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I TEHNIČKU ZAŠTITU!

bss projekti

BSS Projekti

Inženjering predstavlja sistem integracije više složenih procesa sa ciljem konačne implementacije objekta. BSS project nudi objedinjenu uslugu u oblasti inženjeringa sa aspekta bezbednosti od požara.

BSS Tehnika

Za sve naše klijente, od trenutka kada je zadatak definisan, Projekt Menadžer je dodeljen, kao osoba koja ima sva ovlašćenja i odgovornost da organizuje, planira i olakša projektovanje sistema, isporuku i montažu.

Institut BPIB

Institut Bezbednosti od Požara i Integrisane Bezbednosti je posvećen smanjenju rizika od gubitaka ljudiskih života i imovine izazvanih požarom, obezbeđujući stručne i sveobuhvatne usluge.

BSS Kontrolno Telo

Kompanija Balkans Security Services doo je u procesu osnivanja Kontrolnog tela, u skladu sa EN 17020, sa usvojenim obimom akreditacije za navedene sisteme i instalacije.

PPZ Butik

bss monitoring

BSS Monitoring

Centar za Tehnički Nadzor je nezavisna usluga kompanije BSS, koja pruža neprekidni tehnički i sigurnosni nadzor nad sistemima tehničke zaštite 24h/365 dana u godini.

BSS Dimničar

BHS

BSS usluge projektovanja
bss usluge projektovanja
bss zastita od pozara

O Vama i Nama

Sigurnost društva zavisi od nivoa spremnosti i kvalitetne reakcije u vanrednim situacijama. Od svih rizika koji su prisutni u našem životu i poslovanju, najveće posedice donosi rizik od nastanka požara. Spremnost za kvalitetnu i brzu reakciju je moguća samo ako se pravovremeno informišemo-edukujemo za ponašanje u ovakvim situacijama, i naravno opremimo odgovarajućom opremom i sistemima, uz njihovo kvalitetno i pravovremeno održavanje.

Visok stepen bezbednosti od požara i tehničke bezbednosti našeg Partnera, je moto našeg poslovanja. Brend BSS prisutan je na tržištu Republike Srbije 10 godina, a transformisan u Kompaniju BSS ( Balkans Security Services doo) od aprila 2015. Godine se vraća na tržište, stremeći da uskladi potrebe svojih partnera, domaće zakonodavstvo i Evropske vrednosti u svom poslovanju.

Uz obezbeđivanje svih zakonima definisanih I propisanih zahteva, pojednostavljivanjem procesa realizacije, uvođenjem kompletnog spektra usluga i prisustvom u svim gradovima Republike Srbije, omogućili smo svojim Partnerima efikasnije poslovanje sa nama, a time i objedinili odgovornost u realizaciji čitavog procesa.

BSS je prisutan tokom realizacije svih faza posla: od idejnog rešenja, projekta, realizacije projekta i ugradnje opreme, do servisa, kontrolisanja I održavanja svih uredjaja i sistema iz oblasti bezbednosti od pozara. Pored navedenog pružamo I druge usluge koje su direktno povezane sa ispunjavanjem minimalih mera propisanih zakonom, kao što je čišćenje suve i masne ventilacije.

Uvažavajući potrebe Partnera, i stavljajući njihovo zadovoljstvo, kao jednu od osnovnih premisu poslovanja, želimo da svoje poslovanje podignemo na još viši nivo i time maksimalno doprinesemo bezbednosti korisnika, zaštiti njegovog vlasništva i smanjenju rizika za nastanak požara u celini.

Moj Referent ZOP

Moj Konsultant

Moj Komšija

Najnovije Vesti

Saopštenje za medije

Hitne preporuke za promenu EU regulativa nakon požara u Grenfel Taueru

Sastanak Evropske komisije na temu bezbednosti fasada od požara biće održan 16. juna  
Brisel, 15. jun
Organizacija Fire Safe Europe izražava najdublje saučešće porodicama nastradalih i najiskrenije saoseća sa povređenima i onima koji su na bilo koji način ugroženi u strašnom požaru u Grenfel Taueru u Londonu. Takođe pohvaljujemo napore vatrogasaca, službi za hitne intervencije i dobrovoljaca. U potpunosti se slažemo sa izjavom Britanske asocijacije za zaštitu od požara koju su dali medijima i na svom vebsajtu. Fire Safe Europe godinama vodi kampanju za poboljšanje zaštite od požara u zgradama u Evropi, i pozvao je Evropsku Uniju da reaguje, tako što je razvio Strategiju za zaštitu od požara sa jasnom vizijom i alatima za smanjenje uticaja vatre i požara.  

BSS

Brend BSS prisutan je na tržištu Republike Srbije 10 godina, a transformisan u Kompaniju BSS ( Balkans Security Services doo) od aprila 2015. Godine se vraća na tržište, stremeći da uskladi potrebe svojih partnera, domaće zakonodavstvo i Evropske vrednosti u svom poslovanju. Sigurnost društva zavisi od nivoa spremnosti i kvalitetne reakcije u vanrednim situacijama. Od svih rizika koji su prisutni u našem životu i poslovanju, najveće posedice donosi rizik od nastanka požara. Spremnost za kvalitetnu i brzu reakciju je moguća samo ako se pravovremeno informišemo-edukujemo za ponašanje u ovakvim situacijama, i naravno opremimo odgovarajućom opremom i sistemima, uz njihovo kvalitetno i pravovremeno održavanje.  

Portfolio item 1

Portfolio item description

Portfolio item 2

Portfolio item description

Portfolio item 3

Portfolio item description

Portfolio item 4

Portfolio item description

Portfolio item 5

Portfolio item description