Projektovanje

Izrada Projektne Dokumentacije

Bezbednost Od Požara

Tehnička Zasštita

Kontrola Tehničke Dokumentacije

Konsultantske Usluge

ZOP (Bezbednost od Požara)

Stručno Lice za ZOP - referent

Normativna Dokumentacija

Obuka ZOP

BZNR (Bezbednost i Zdravlje na Radu)

Stručno Lice za BZNR - referent

Normativna Dokumentacija

Obuka BZNR

VS (Bezbednost u Vanrednim Situacijama)

Procena Rizika u VS

Plan Zaštite i Spašavanja

Vežbe Evakuacije

INŽENJERING – BSS project

Inženjering predstavlja sistem integracije više složenih procesa sa ciljem konačne implementacije objekta. BSS project nudi objedinjenu uslugu u oblasti inženjeringa sa akpekta bezbednosti od požara. Inženjering BSS-a uključuje sveobuhvatne usluge;

 • • Izrada projektne dokumentacije, u svim fazama investicionog procesa
 • • Kontrola i verifikacija projektne dokumentacije
 • • Izvođenje i nadzor nad izvođenjem sistema bezbednosti od požara
 • • Konsultantske usluge u oblasti inženjeringa bezbednosti od požara

Kompanija BSS poseduje Rešenje Ministarstva unutrašnjih posova Republike Srbije za bavljenje poslovima projekovanja i izvođenja posebnih sistema bezbednosti od požara, kao i za izradu druge planske dokumentacije u ovoj oblasti. BSS je ovlašćena kompanija za obavljanje poslova;

 • • Izrade glavnih projekta zaštite od požara;
 • • Izrade projekata posebinh sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema;
 • • Izrade projekata posebinh sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;
 • • Izrade projekata posebinh sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;
 • • Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina;
 • • Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama);
 • • Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote.

Shodno kompleksnosti oblasti, koja zahteva znanja, iskustva i veštine iz različitih oblasti, stručni tim BSS project-a se sastoji od inženjera mašinske, elektro, arhitekonske i tehnološke struke. Inženjeri su licencirani od strane Inženjerske komore Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Kompanija BSS je posvećena stalnom profesionalnom usavršavanju i razmeni znanja i iskustava iz struke. Aktivno učestvujemo na stručnim konferencijama, sarađujemo sa relevantnim institucijama Republike Srbije i partneri smo akadmske i stručne javnosti.

Projektantski biro BSS projecta opremljen je najsavremenijom računarskom opremom, sa licenciranim projektantskim programima najnovijih generacija; Auto Cad, 3D Max,  Revit.

Molimo Vas da nam pošaljete zahtev za izdavanje referenc liste Ili klikom na link u nastavku možete videti našu referenc listu.