Institut BPIB

INSTITUT  UVOD

MISIJA

Institut Bezbednosti od Požara i Integrisane Bezbednosti je posvećen smanjenju rizika od gubitaka ljudiskih života i imovine izazvanih požarom, obezbeđujući stručne i sveobuhvatne usluge.Misija Instituta je da postane vodeća institucija u Jugoistočnoj Evropi za pružanje usluga u oblasti  bezbednosti od požara i upravljanja rizicima, koristeći znanje i iskustvo u cilju zaštite ljudskih života  i imovine.

VIZIJA

Institut ima za cilj da bude nezaobilazni partner u oblasti bezbednosti od požara i upravljanja rizicima. Vizija Instituta predstavlja unapređenje postojećih standarda u oblasti bezbednosti od požara i njihovom usaglašavanju sa evropskim standardima i propisima,kroz implementaciju svojih stručnih vrednosti, pouzdanost, inovativnost i iskustvo.

O INSTITUTU

Timski rad i rezultati objedinjene struke započeti su 2008 godine.Okuplja veliki broj stručnjaka iz svih oblasti,koje su usko povezane sa temom bezbednosti od požara i integrisane bezbednosti.

Kao nezavisan, finansijski i organizaciono, od kompanija i državnih institucija, Institut je u mogućnosti da ponudi nepristrasno mišljenje struke o svim aspektima bezbednosti od požara i integrisane bezbednosti. Osnov kvaliteta i obim usluga koje nudi ogleda se u širokom spektru sinteznih znanja i iskustava stručnjaka različitih profila.

Institut je specijalizovan u obavljanju sledećeg:

 • Stručna mišljenja i preporuke
 • Evaluacije i analize
 • Pregledi i revizije
 • Konsalting
 • Inženjering
 • Nadzor
 • Ispitivanje i sertifikacija

INSTITUT STRUČNI TIM

Stručni tim Instituta Bezbednosti od Požara i Integrisane bezbednosti se sastoji od pojedinaca najrazličitijih stručnih znanja i veština. Institut je intravertno posvećen konstantnom profesionalnom usavršavanju i usaglašavanju i ekstravertno opšteg znanja građevinarstva, arhitekture, mašinstva, elektrotehnike i tehnologije.

Institut obezbeđuje konstantan proces stručnog usavršavanja i obuke, kroz rad, edukaciju i spoljnu saradnju, sa ciljem aktuelnosti primenjivih  i dostupnih znanja i tehnologija.

 

USLUGE STRUČNA MIŠLJENJA/ PREPORUKE

Stručni tim Instituta raspolaže iskustvom u tehničkom, pravnom i administrativnom aspektu oblasti bezbednosti od požara.

Prisustvo vodećih stručnjaka obezbeđuje garanciju kvaliteta usluga i zadovljavanje pravnih potreba.

U saradnji sa lokalnim, regionalnim i evropskim laboratorijama, institutima, i ostalim organizacijama u oblasti bezbednosti, Institut može da obezbedi podršku i stručno mišljenje o sledećim temama:

 • Stručno mišljenje o inostranim ispravama o usaglašenosti vezanim za reakciju na požar  i otpornost prema požaru građevinskih proizvoda, elemenata i konstrukcija;
 • Reviziji dokumentacije za potvrdu zakonskih obaveza
 • Tumačenju usaglašenosti, sa građevinskom  regulativom i/ ili propisima iz oblasti zaštite od požara
 • Kontrolu projekata zaštite od požara objekata
 • Stručno mišljene o Ispitivanju instalacija i njihovih performansi

 

USLUGE EVALUACIJE I ANALIZE

Institut vrši objektivnu analizu objekata, dokumentacije i ostalih relevantnih činilaca kako bi se ustanovili standardi zaštite od požara i postiglo okruženje u kome su ljudi i objekati, bezbedni od požara.

Usluge evaluacije uključuju:

 • Stručna analiza izrađenog elaborata i glavnog projekta zaštita od požara
 • Istraživanje i identifikacija odgovarajućih uslova na osnovu jedinstvenih potreba svakog projekta
 • Razvoj inovativnih rešenja tokom faze projektovanja i izgradnje
 • Stručno izjašnjavanje na osnovu evaluacije, sa ponudom različitih tehničkih rešenja

Evaluacija se vrši uz obavezno dostavljanje pisanog izveštaja o adekvatnosti bezbednosti od požara i generalne bezbednosti.

Zahvaljujući kompletnoj ponudi usluga, Institut takođe može da izradi planove i asistira u izradi procedura upravljanja bezbednosti od požara.

Ukoliko je nadogradnja sistema neophodna, Institut može pomoći u razvoju specifikacije ponuda za tendere, nadzor izvođenja radova i evaluaciju istih.

KLJUČNE PREDNOSTI

 • Investitor neometano nastavlja sa poslom sa minimalnim ulaganjem vremena u ispunjavanje i poštovanje svih regulativa i propisa.
 • Institut savetuje o zakonskim potrebama i preporučuje optimum mera neophodnih za izvršenje.
 • Institut je objektivna stručna institucija u slučaju nastanka problema.

 

USLUGE PREGLEDI I REVIZIJE

Svi značajni požari se istražuju od strane lokalne vlasti i vatrogasne službe, kojoj je primarni zadatak da istraži uzrok požara i da podrži pravne radnje.

Osiguravajuće kuće, kao i ostali subjekti koji snose posledice, sprovode ispitivanje uzroka požara, kako bi maksimalno umanjili sopstveni gubitak.

Uporedo sa ovim istraživanjima, oštećena strana se često odlučuje da sprovede nezavisnu istragu o uzroku nastanka požara. Za izvršenje ove usluge angažuju se stručnjaci za pružanje saveta i tehničke ekspertize.

Istraživanje o uzroku požara je neophodno sprovesti iz više razloga:

 • Obezbediti stručno objektivno mišljenje u oblasti zaštite od požara kao veštačenje, bilo u civilnom ili pravnom postupku.
 • Procene posledica požara na objektu, zajedno sa razvojem programa oporavka koji pruža detalje, dinamiku i metodologiju posla.
 • Preispitivanja operativne i fizičke infrastrukture kompanije kako bi se utvrdile mere koje se mogu sprovesti da bi se smanjio rizik od budućih požara.

Saradnja u oblasti inženjeringa, poznavanje načina funkcionisanja aktuelnih i dostupnih proizvoda i sistema zaštite od požara, stavlja Institut u poziciju da pruža specijalizovanu nezavisnu podršku u rešavanju problema nastalih usled požara.

 

USLUGE KONSULTACIJE

Usluga Instituta, upravljanje bezbednosti od požara i sveobuhvatna konsultacija, pruža jednostavan način za usaglašenošću propisima. Institut radi na uspostavljanju pravilanog i održivog sistema na godišnjem nivou i uključuju sledeće:

 • Istraživanje objekta od procesa procene rizika i izrade izveštaja sa identifikacijom svih oblasti u kojima su potrebna poboljšanja. Provere u okviru procene rizika uključuju:
 • Provera svih ugovora izvođača – Da li su ažurirani i da li se sprovode pravilno
 • Ocena rada referenta od požara
 • Provera planova za evakuaciju – Da li su adekvatni, ispravni i održavani
 • Provera sistema za detekciju i gašenja požara
 • Provera vatrogasnih aparata – Da su dovoljna, pravog tipa i na pravoj poziciji
 • Provera znakova i obaveštenja – Da su napravoj poziciji, ispravni i pravog tipa
 • Kontrola svih zakupljenih prostorija i potvrđivanje usklađenosti
 • Konsultacije sa odgovornim licima – saradnja i koordinacija
 • Obaveštavanje svih zakupaca o nedostacima u svojim prostorijama i praćenje izvršenja
 • Kontrola planova u slučaju požara sa tekućim pregledima i revizijama po potrebi
 • Kontrola specifikacija i ponuda za radove koji su potrebni
 • Kontrola glavnih, idejnih i ostalih projekata po potrebi. Konsultacija sa izvođačima
 • Preporuke za organizovanje vežbi i obuka za zaposlene
 • Prisustvovanje u svim situacijama kada su državni inspektori najavljeni
 • Komunikacija sa držvnim organima za sva pitanja iz oblasti od požara
 • Priprema stručnih mišljenja i vještačenje u pravnim i ostalim slučajevima
 • Asistiranje na poboljšanju vrednosti objekta

KLJUČNE PREDNOSTI

 • Osiguranje da je objekat i kompnija u potpunosti u skladu sa propisima, konstantno.
 • Preporuka o korisnim i neophodnim poboljšanjima koji će pomoći upravljanju zaštitom od požara.
 • Prisustvo i angažman Instituta osigurava stručnu saradnju sa državnim institucijama i olakšava komunikaciju sa inspektorima.

 

USLUGE INŽENJERING

Stručni tim Instituta ima iskustvo u svim oblastima inženjeringa. Institut vrši uslugu kontrole izgradnje do konačne primopredaje, a sve u saradnji sa zvaničnim državnim institucijama.

Inženjering Instituta uključuje strateško savetovanje koristeći detaljne inženjering analize i nadzor nad realizacijom kompletnog investicionog procesa, uključujući:

 • Protivpožarna zaštita
 • Dinamika požara i kontrola dima
 • Plan za evakuaciju
 • Strukturne otpornosti na požar
 • Mobilnu opremu za početno gašenje požara
 • Sisemi dojave požara i detekciju dima
 • Sistemi za paničnu rasvetu
 • Stabilne sisteme za gašenje požara
 • Ugovaranje nabavke, postavljanja i održavanja protivpožarnih aparata

 

USLUGE NADZOR

Nadzor Instituta osigurava da projekat bude izveden u svemu u skladu sa projektom i svim relevantnim propisima i standardima i da zadovoljava operativne, bezbednosne i administrativne zahteve.

Institut nudi iskustvo stečeno kroz veliki broj realizovanih projekata u svim sektorima.

Bilo da je u pitanju izgradnja objekta, infrastrukture, industrijskih postrojenja, projekti uključuju složenu koordinaciju različitih izvođača. Nezavisni nadzor može pomoći da osigura završetak projekta na vreme, u okviru budžeta i u skladu sa relevantnim tehničkim propisima i standardima kvaliteta.

Institut pruža profesionalni nadzor izgradnje, posebno posvećen uspešnom završetku projekta. Stručnjaci Instituta mogu efikasno kontrolisati i nadzirati svaku fazu građevinskih radova, koja je u funkciji BOP-a.

Kao nezavisna strana, Institut može da ponudi sledeće usluge u okviru nadzora:

 • Kontinuirani nadzor izvođača radova
 • Kontrolu ispravnosti dokumentacije o ispitivanju materijala, sistema i instalacija
 • Nadzor i verifikacija dostavljene završne dokumentacija izvedenog stanja
 • Podrška u pripremi i realizaciji tendera kao i evaluaciju
 • Podrška u izboru dobavljača, izvođača i saradnika
 • Pregled dozvola i licenci

 

USLUGE ISPITIVANJE I SERTIFIKACIJA

 • Laboratorijska procena kvaliteta ispitivanja, u okviru aktivnih standarda Instituta.

Procena podrazumeva kontrolu inicijalnog testiranja materijala, uspostavljanje sveobuhvatnog polja primene, reviziju upravljanja kvalitetom i procedure kontrolisanja, revizije i etiketiranje fabričke proizvodnje.

 • Potvrda o usaglašenosti za CE oznake

Osnovni nivo sertifikacije, sa ciljem da zadovolji minimalne zahteve za proizvode i materijale koji dolaze na tržište. Procena je u skladu sa evropskim tehničkim specifikacijama, na osnovu usklađenih standarda i evropskih tehničkih odobrenja.

 • Saradnja sa akreditovanim laboratorijama koje se bave ispitivanjem otpornosti građevinskih materijala prema požaru.
 • Priprema tehničke dokumentacije za izvođenje ispitivanja otpornosti građevinskih materijala prema požaru. Za potrebe ispitivanja radi se studija slučaja u kojoj se kroz detaljne tehničke crteže i opise prikazuje način i tehnologija ispitivanja.