Šta je BSS

Sigurnost društva zavisi od nivoa spremnosti i kvalitetne reakcije u vanrednim situacijama. Od svih rizika koji su prisutni u našem životu i poslovanju, najveće posedice donosi rizik od nastanka požara. Spremnost za kvalitetnu i brzu reakciju je moguća samo ako se pravovremeno informišemo-edukujemo za ponašanje u ovakvim situacijama, i naravno opremimo odgovarajućom opremom i sistemima, uz njihovo kvalitetno i pravovremeno održavanje.

Visok stepen bezbednosti od požara i tehničke bezbednosti našeg Partnera, je moto našeg poslovanja. Brend BSS prisutan je na tržištu Republike Srbije 10 godina, a transformisan u Kompaniju BSS ( Balkans Security Services doo) od aprila 2015. Godine se vraća na tržište, stremeći da uskladi potrebe svojih partnera, domaće zakonodavstvo i Evropske vrednosti u svom poslovanju.

Uz obezbeđivanje svih zakonima definisanih I propisanih zahteva, pojednostavljivanjem procesa realizacije, uvođenjem kompletnog spektra usluga i prisustvom u svim gradovima Republike Srbije, omogućili smo svojim Partnerima efikasnije poslovanje sa nama, a time i objedinili odgovornost u realizaciji čitavog procesa.

BSS je prisutan tokom realizacije svih faza posla: od idejnog rešenja, projekta, realizacije projekta i ugradnje opreme, do servisa, kontrolisanja I održavanja svih uredjaja i sistema iz oblasti bezbednosti od pozara. Pored navedenog pružamo I druge usluge koje su direktno povezane sa ispunjavanjem minimalih mera propisanih zakonom, kao što je čišćenje suve i masne ventilacije.

Uvažavajući potrebe Partnera, i stavljajući njihovo zadovoljstvo, kao jednu od osnovnih premisu poslovanja, želimo da svoje poslovanje podignemo na još viši nivo i time maksimalno doprinesemo bezbednosti korisnika, zaštiti njegovog vlasništva i smanjenju rizika za nastanak požara u celini.

Menadžment kompanije