DOBRODOŠLI U

BALKANS SECURITY SERVICES

Prva regionalna kompanija za sveobuhvatne usluge iz oblasti bezbednosti i zaštite

VIŠE

DOBRODOŠLI U

BALKANS SECURITY SERVICES

Prva regionalna kompanija za sveobuhvatne usluge iz oblasti bezbednosti i zaštite

VIŠE

DOBRODOŠLI U

BALKANS SECURITY SERVICES

Prva regionalna kompanija za sveobuhvatne usluge iz oblasti bezbednosti i zaštite

VIŠE

O NAMA

Objedinjena
usluga,

SVEOBUHVATNA
odgovornost.


Svet oko nas se menja. Da bismo nastavili da napredujemo kao kompanija u narednih pet ili više godina, moramo gledati u budućnost, razumeti trendove i njihov uticaj na naše društvo, kako bismo spremno dočekali buduće izazove. To stvara dugoročni cilj za naše poslovanje i daje nam putokaz ka uspehu zajedno sa našim partnerima.

POSVEĆENOST BEZBEDNOSTI

BSS je osnovan zbog naše strasti za poboljšanjem zaštite i bezbednosti našeg društva. Naš tim shvata važnost onoga što radimo, a naši klijenti, koji su ujedno i naši partneri, svedoče o našoj posvećenosti, entuzijazmu i predanosti, poboljšanju kvaliteta zaštite. Naš cilj je usavršavanje svakog segmenta našeg poslovanja i postizanje najboljeg mogućeg kvaliteta usluga. 

POSVEĆENOST PARTNERIMA

Svesni smo da se ništa ne može postići bez predanosti našem timu i partnerima. 

Zato radimo zajedno i osiguravamo da uvek postoji podrška koju pružamo jedni drugima, kao i da svakodnevno pružimo profesionalne usluge našim partnerima.

POSVEĆENOST USAVRŠAVANJU

Kao organizacija, cilj nam je da se usavršavamo. 

Cenimo naš tim i partnere, te stoga aktivno radimo na poboljšanju svih aspekata naše organizacije. 

Ohrabrujemo naše partnere da podele svoje misli i ideje o tome kako možemo da rastemo kao kompanija i da predlažemo i pružamo inovativna rešenja kada su u pitanju sigurnost i bezbednost 

USLUGE

ČIME SE BAVIMO


PROJEKTOVANJE

Izrada projektne dokumentacije u svim fazama procesa iz oblasti zaštite od požara i tehničke zaštite


 • izrada, KONTROLA I VERIFIKACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 • SISTEMI DOJAVE POŽARA
 • SISTEMI detekcije zapaljivih i EKSPLOZIVNIH GASOVA
 • SISTEMI ZA GAŠENJE POŽAra
 • Usluge projektnog konsaltinga
tehnika

TEHNIKA

Mi upravljamo celim procesom, počevši od preporučene opreme, preko ugradnje sistema, kontrolisanja i konačno održavanja, poznat kao sistem ključ u ruke.


 • Nabavka i ugradnja opreme
 • kontrolisanje
 • održavanje
 • servisiranje

MONITORING CENTAR

Naša dva regionalna centra su opremljeni sa najvišim kvalitetom tehnološke opreme:


 • 24/365 Monitoring sistema za zaštitu od požara 
 • 24/365 Daljinski nadzor CCTV i alarmnih sistema 
 • 24/365 Globalno praćenje vozila
 • Izrada Procene rizika u zaštiiti lica, imovine i poslovanja

AKADEMIJA

BSS Akademija je sektor kompanije koji se bavi edukacijom u oblasti bezbednosti i prisutna je u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Leskovac, Sremska MItrovica, Čačak, Vranje.


 • osnovna obuka zop i bzr
 • stručni ispit zop
 • stručni ispit za procenu rizika u vanarednim situacijama
 • BZR – priprema za stručni ispit
 • e – učionica

KONTROLNO TELO

Nepristrasno sprovodi aktivnosti u postupku kontrolisanja u odnosu na bilo kojeg klijenta. Akreditovano od strane ATSa


 • Instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje, dojavu i gašenje požara, detekciju gasa, odvođenje dima i toplote
 • Instalacije i uređai u zonama opasnosti od eksplozija
 • Gromobranske i Električne instalacije niskog napona
 • panik rasveta, klapne, vrata, termostati

ZAŠTITA OD POŽARA I VANREDNE SITUACIJE

Stručni tim inženjera već dugi niz godina pruža preventivne usluge iz ZOP-a i vanrednih situacija.


 • USLUGA STGRUČNOG LICA ZOP
 •  IZRADA NORMATIVNE DOKUMENTACIJE 
 • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZOP, ELABORATA ZOP, PLANA ZOP 
 • OBUKA I PROVERA ZNANJA ZAPOSELNIH 
 • IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN SPASAVANJA 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Licencirano društvo za pružanje usluga BZR i konsalting. Tim mladih i vosoko obrazovanih, obučenih i strulnih ljudi koji svojim znanjem i iskustvnom mogu da ispune sve zahteve klijenata


 • usliga lica za bzr
 • Izrada Akta o proceni rizika i normativne dokumentacije
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

REFERENCE

ONI SU SE ODLUČILI ZA SARADNJU SA NAMA


U kojoj oblasti vam je potreba naša stručna podrška?

LICENCE, REŠENJA I SERTIFIKATI


BSS je jedna od samo par kompanija koja poseduje kompletna rešenja i akreditacije za obavljanje sveobuhvatnih poslova iz oblasti zaštite i bezbednosti.

fire

LICENCE

IZDATE OD MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SRBIJE

Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima II i III kategorije ugroženosti od požara

Rešenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Rešenje za izradu plana zaštite od udesa

Rešenje za vršenje poslova planiranje sistema tehničke zaštite-LT1

Rešenje za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite-LT2

Rešenje za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika-LT3

Rešenje za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara-Izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija

Rešenje za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara-Stabilnih sistema za odvođenje dima i toplote

Rešenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara

Rešenje za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Rešenje za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara-Izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara

Rešenje za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara-Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para

Rešenje za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara-Stabilnih sistema za dojavu požara

Rešenje za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara-Električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama

fire

ATS AKREDITACIJA

KONTROLISANJE:

+ Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara

+ Instalacija i uređaja za gašenje požara raspršenom vodom ili penom

+ Instalacija i uređaja za gašenje požara gasovitim sredstvima

+ Instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

+ Instalacija za odvođenje dima i toplote

+ Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije

+ opreme i električnih instalacija

+ gromobranskih instalacija

+ protivpaničnih svetiljki

KONTAKT

NAŠI KONTAKTI


POZIV

0800 15 15 14

w

PITAJTE NAS

Savet, usluga, pitanje…

w

PREDSTAVNIK ZA ZAŠTITU PODATKA

Natalija Panić

+381 (0) 60 31 12 054

bss instagram bss instagram