bss-logo-sa-sloganom
bss-projektovanje

Inženjering predstavlja sistem integracije više složenih procesa sa ciljem konačne implementacije objekta. BSS project nudi objedinjenu uslugu u oblasti inženjeringa sa aspekta bezbednosti od požara.

bss-tehnika

Za sve naše klijente, od trenutka kada je zadatak definisan, Projekt Menadžer je dodeljen, kao osoba koja ima sva ovlašćenja i odgovornost da organizuje, planira i olakša projektovanje sistema, isporuku i montažu.

bss-kontrolno-telo

Kompanija Balkans Security Services doo je u procesu osnivanja Kontrolnog tela, u skladu sa EN 17020, sa usvojenim obimom akreditacije za navedene sisteme i instalacije.

bss-bzr

BZR

bss-monitoring

Daljinski monitoring funkcionalne ispravnosti sistema zaštite i bezbednosti, koji omogućava neprekidno praćenje i obaveštavanje o tehničkom statusu svih elemenata sistema, 24 sata, 365 dana u godini.

bss-akademija

Prvi edukativni centar iz oblasti bezbednosti – BSS Akademija se bavi edukacijom svih fizičkih, pravnih i drugih lica, kojima je potrebna obuka iz oblasti bezbednosti i stručnog usavršavanja.

bss-ppz-butik

Lanac maloprodajnih objekata koji svojom delatnošću ima za cilj konstantno podizanje svest društva o važnosti adekvatnih preventivnih mera i blagovremene informisanosti po pitanju zaštite od požara.

bss-dimničar

Efikasna ventilacija i pravilno čišćenje ventilacionih sistema pomažu da se obezbedi zdravo radno okruženje i izbegnu razne nevidljive zdravstvene opasnosti u zgradama i na radnim mestima.

O vama i nama

bss-tim

Sigurnost društva zavisi od nivoa spremnosti i kvalitetne reakcije u vanrednim situacijama. Od svih rizika koji su prisutni u našem životu i poslovanju, najveće posedice donosi rizik od nastanka požara. Spremnost za kvalitetnu i brzu reakciju je moguća samo ako se pravovremeno informišemo-edukujemo za ponašanje u ovakvim situacijama, i naravno opremimo odgovarajućom opremom i sistemima, uz njihovo kvalitetno i pravovremeno održavanje.

Svet se menja oko nas. Da bismo nastavili da napredujemo kao kompanija u narednih pet godina i više, moramo gledati unapred, razumeti trendove i uticaje koje će oblikovati naše poslovanje kako bismo spremno dočekali buduće izazove. To stvara dugoročni cilj za naše poslovanje i pruža nam putokaz za uspeh zajedno sa našim Partnerima.

Visok stepen bezbednosti od požara i tehničke bezbednosti našeg Partnera, je moto našeg poslovanja. Brend BSS prisutan je na tržištu Republike Srbije 10 godina, a transformisan u kompaniju BSS ( Balkans Security Services doo) od aprila 2015. godine se vraća na tržište, stremeći da uskladi potrebe svojih partnera, domaće zakonodavstvo i Evropske vrednosti u svom poslovanju.

Uz obezbeđivanje svih zakonima definisanih i propisanih zahteva, pojednostavljivanjem procesa realizacije, uvođenjem kompletnog spektra usluga i prisustvom u svim gradovima Republike Srbije, omogućili smo svojim Partnerima efikasnije poslovanje sa nama, a time i objedinili odgovornost u realizaciji čitavog procesa.

Svi BSS inženjeri su licencirani od strane Inženjerske komore Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za projektovanje u oblasti zaštite od požara. Svi stručni kadrovi unutar BSS kompanije imaju položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

Stručni kadar BSS se, pored projektovanja i izvođenja posebnih sistema zaštite od požara, angažuje na projektovanju i izvođenju tehničkih sistema iz oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja i poseduje odgovarajuče licence izdate od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Uvažavajući potrebe Partnera i stavljajući njihovo zadovoljstvo kao jednu od osnovnih premisu poslovanja, želimo da svoje poslovanje podignemo na još viši nivo i time maksimalno doprinesemo bezbednosti korisnika, zaštiti njegovog vlasništva i smanjenju rizika za nastanak požara u celini.

BSS reference su kompanije poput: Infrastruktura Železnica Srbije, Hotel Hilton Beograd, Studentski Centar Kragujevac, Comtrade Beograd, Agencija za Licenciranje St. Upravnika, Železara Smederevo, Jat Tehnika, Mol Serbia, British American Tobacco, Belgrade Waterfront, Delta Holding, MK Group, Cineplexx i mnoge druge kompanije.

Portal Bezbedan Objekat

bezbedan objekat logo

Portal Bezbedan Objekat predstavlja prvu digitalnu platformu koja ima zadatak da naglasak stavi na bezbednost od požara objekata koja je deo svakodnevnog života pojedinaca, njihovih porodica i prijatelja.

U pitanju je projekat od javnog značaja čiji je osnovini cilj da naše okruženje postane prepoznatljivo po velikom broju bezbednih objekata. Pored toga, cilj je da Portal postane jedina prepoznata i prihvaćena platforma za proveru bezbednosti objekata koji su od opšteg interesa za svakodnevni život.

Provera bezbednosti objekata vrši se kroz prijavu, kontrolu i sertifikovanje objekata koji ispunjavaju zakonske propise i regulative Republike Srbije sa jedne i standarde i propise Evropske Unije iz oblasti bezbednosti zaštite od požara sa druge strane.

Celokupan proces sertifikacije objekata obavlja Stručna služba portala Bezbedan Objekat u saradnji sa licenciranim pravnim licima iz oblasti bezbednosti od požara, Nacionalnim Udruženjem Zaštite od požara i Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije.

Najnovije Vesti

Portfolio projekata